آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس(سهامی عام)

بدینوسیله از کلـیه صاحبـان سـهام شـرکت کارخانـجات لـوازم خانـگی پارس (سـهامی عـام) دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده  که در ساعت 10 صـبح روز یکشنبه مورخ   97/12/19  در مـحل دفتر مرکـزی شرکت واقع در خیابان آیـت اله طالـقانی , بـین  ایـرانشهر و شهید موسوی پلاک 181  تـشکیل میشـود شخصاً و یا توسـط نماینده قانونی و تام الاختیار خود با ارائه مـعرفی نامه و یا وکالتنامه حضور بهم رسانند.

دستور جلسه: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.