آگهی فراخوان جذب سرمایه‌گذار

شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس که یکی از بزرگترین تولید کننده‌های لوازم خانگی در ایران است به منظور توسعه، تکمیل و بهبود خطوط تولید و محصولات خود به استناد ماده 2 اساسنامه و بند 8 تکالیف مجمع عمومی تمایل به مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارد.

لذا از سرمایه‌گذاران واجد شرایط دعوت می‌شود حداکثر طی مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی، درخواست مشارکت خود و ارائه هرگونه مستندی که بیانگر توانایی مالی و فنی و تجربه است را با مشخصات کامل در پاکت دربسته به آدرس: خیابان طالقانی بین ایرانشهر و شهیدموسوی پلاک 181 لوازم خانگی (واحد حراست) تحویل نمایند.

بدیهی است اشخاص واجد شرایط جهت مذاکره دعوت خواهند شد.

شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس