آگهی مزایده

شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس درنظر دارد

اقلام مازاد بر نیاز و ضایعاتی خود را از طریق مزایده به فروش برساند

پالت چوبی ، تخته ، شیشه ، قطعات پلاستیکی و قطعات الکترونیکی

 

اقلام مازاد بر نیاز و ضایعاتی

ضایعات فلزی شامل : آهن آلات ذوبی و فلزی ،گالوانیزه ، اسلیت، لوله های مسی و غیره

از تاریخ درج آگهی تا تاریخ 1400/09/09(به جز پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی)

مهلت و محل بازدید

محل بازدید : قزوین ، شهر صنعتی البرز ، انتهای بلوار سینا ، کارخانجات لوازم خانگی پارس

حداکثر تا تاریخ 1400/09/10 ساعت 8 الی 14 (به جز پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی)

مهلت و محل ارائه پیشنهاد

حراست کارخانه (آدرس فوق الذکر ) یا حراست دفتر مرکزی به نشانی : تهران ، خیابان طالقانی ، بین ایرانشهر و موسوی ، پلاک 181

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده ، قیمت پایه به همراه فهرست اقلام موجودی ، به محل بازدید و یا به لینک زیر مراجعه فرمائید.

دریافت اسناد مزایده