برگزاری مراسم معارفه مدیرعامل جدیدشرکت لوازم خانگی پارس

مراسم معارفه دکترایرج محمدزاده به عنوان مدیرعامل جدید شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس در هلدینگ صنایع عمومی تامین برگزار گردید. طی این مراسم دکترنجفی قائم مقام محترم هلدینگ صنایع عمومی ... ادامه مطلب