تاريخچه فعاليت شركت بشرح ذيل مي باشد:  

DSC07951     

-1 كليات

گروه شامل شركت كارخانجات لوازم خانگي پارس (شركت اصلي) و شركت هاي فرعي آن است. شركت كارخانجات لوازم خانگي پارس (سهامي عام) در تاريخ 1354/2/6بصورت شركت سهامي خاص تاسيس شده و طي شماره 21482 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. شركت در تاريخ 1373/9/23 به شركت سهامي عام تبديل و در تاريخ 1373/11/8 در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده است.
شركت در مورخ 1391/9/16 به بازار پايه فرابورس منتقل شده است. كارخانه توليدي يخچال و فريزر در زميني به مساحت 13 هكتار در شهر صنعتي البرز قزوين ايجاد و از سال 1359 بهره برداري از آن شروع شد. توليدات اين كارخانه تا پايان سال 81دو نوع محصول يخچال و فريزر 12 فوت بوده است كه به منظور بهبود كيفيت آن به مرور تغييراتي در آن ايجاد گرديده است
كارخانه ماشين لباسشويي نيز در زميني به مساحت 11 هكتار در جوار كارخانه يخچال و فريزر ايجاد و از بهمن ماه 1380 با بهره برداري از آن ، توليد ماشين لباسشويي به توليدات شركت اضافه گرديد. مجموع زيربناي هر دو كارخانه حدود 114 هزار مترمربعميباشد.
با توجه به سرعت رشد صنعت لوازم خانگي و رقابت فشرده در اين صنعت و نيازهاي متنوع و جديد مصرف كنندگان محصولات لوازم خانگي پارس استراتژي توليد خود را بر تنوع محصولات با كيفيت و با هدف برآوردن نياز مشتريان و بهبود مستمر بنا نهاده و خصوصاً از سال 1376 سرمايه گذاريهاي اساسي در نوسازي ماشين آلات بر اساس آخرين تكنولوژي روز به عمل آورده است.
مركز اصلي شركت در تهران و كارخانه آن در شهر صنعتي البرز قزوين واقع است. در حال حاضرشركت جزء واحدهاي تجاري فرعي شركت سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين و واحد تجاري نهايي گروه، شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي مي باشد.

 
 
-2 
فعاليت هاي اصلي

موضوع فعاليت شركت كارخانجات لوازم خانگي پارس (سهامي عام) و شركتهاي فرعي آن عمدتا" در زمينه تاسيس و ايجاد واحدهاي صنعتي جهت توليد لوازم خانگي و صنعتي، ساخت و تهيه و توزيع و فروش انواع لوازم خانگي و صنعتي و قطعات مربوطه، صادرات محصولات شركت، خريد و واردات مواد اوليه مورد نياز شركت، مشاركت با اشخاص حقوقي و حقيقي به هر نحو و تحت هر عنوان، انجام كليه عملياتي كه بطور مستقيم با موضوعات فوق بستگي داشته باشد.


 
3- تعداد كاركنان


ميانگين تعداد كاركنان رسمي و قراردادي طي سال   1394 و 1395 بشرح زير بوده است :
 

سال 1394
محل خدمت فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
کارخانجات 594 582 574 568 565 562 560 562 561 558 565 563
دفتر مرکزی 70 65 69 75 74 75 81 95 100 97 98 97
جمع 664 647 643 643 639 637 641 657 661 655 663 660
سال1395
محل خدمت فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
کارخانجات 539 535 533 533 529 529 518 523 516 516
دفتر مرکزی 77 76 78 80 84 85 82 81 80 82
جمع 616 611 611 613 613 614 600 604 596 598  


اعضاي هيئت مديره شركت طي سال مالي 1395 بشرح ذيل مي باشد :

رديف نام و نام خانوادگي نام پدر سمت
1 رحيم قرباني قلجلو عباس رئيس هيئت مديره
2 علی ملک   مدير عامل
3 علي اصغر سجودي ابوالفضل عضو هيئت مديره
4  پرویز نصیری مالك عضو هيئت مديره

کلیه حقوق این وب سایت نزد شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس محفوظ می باشد © 1394

طراحی سایت