آگـهی مـزایـده

شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس در نظر دارد اقلام سالم مازاد برنیاز و ضایعاتی خود را به شرح زیراز طریق مزایده به فروش برساند.

اقلام سالم مازاد بر نیاز

انواع کمپرسور
اقلام ضایعاتیپالت چوبی، تخته، پلاستفوم، شیشه، قطعات پلاستیکی، گالن، کیسه و نایلون
ضایعات فلزی شامل آهن آلات، ورق های روغنی، گالوانیزه، بشکه های فلزی، لوله های مسی، و….
قطعات الکترونیکی ، سیم برق، الکتروموتور، کمپرسور، غیره …….
مهلت و محل بازدیداز تاریخ درج آگهی تا تاریخ 1400/06/07- ساعت 8 الی 14 (به جز پنج شنبه ،جمعه و تعطیلات رسمی)
محل بازید: قزوین، شهر صنعتی البرز، انتهای بلوار ابن سینا، کارخانجات لوازم خانگی پارس
مهلت و محل ارائه پیشنهادحداکثر تا تاریخ 1400/06/08– ساعت 8 الی 14 (به جز پنج شنبه، جمعه و تعطیلات رسمی)

حراست کارخانه (آدرس فوق الذکر) یا حراست دفتر مرکزی به نشانی تهران، خیابان طالقانی، بین ایرانشهر و موسوی، پلاک 181

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده، قیمت پایه به همراه فهرست اقلام موجودی، به محل بازید و یا به آدرس اینترنتی زیر مراجعه کنید.

لیست اقلام مزایده