آگهی مناقصه

 

شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس ( سهامی عام ) در نظر دارد تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان خود را در وعده نهار و شام در محل آشپزخانه کارخانجات واقع در قزوین – شهر صنعتی البرز از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان محترم می توانندبه منظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج اولین آگهی (1400/09/06)به مدت یک هفته کاری از ساعت 8:30 الی 16 به نشانی : قزوین – شهر صنعتی البرز _انتهای خیابان ابن سینای جنوبی _ سه راهی نصرت آباد _ شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس شماره تماس 02832223050
و در تهران به آدرس : خیابان طالقانی – بین خیابان ایرانشهر و شهید موسوی – پلاک 181 – شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس
و یا به وب سایت شرکت به آدرس : http://www.parsappliance.com مراجعه نمایند.

ضمناً شرکت در رد یا قبول پیشنهادها مختار بوده و هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .

 

اسناد مناقصه 

برنامه غذایی پیشنهادی

پیوست شماره 1

پیوست شماره 2

جرایم پیوست 

روکش اسناد