بهمن 1399

برگزاری مراسم معارفه مدیرعامل جدیدشرکت لوازم خانگی پارس

مراسم معارفه دکترایرج محمدزاده به عنوان مدیرعامل جدید شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس در هلدینگ صنایع عمومی تامین برگزار گردید. طی این مراسم دکترنجفی قائم مقام محترم هلدینگ صنایع عمومی ... ادامه مطلب