آگهی مزایده

شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس درنظر دارد

اقلام مازاد بر نیاز و ضایعاتی خود را از طریق مزایده به فروش برساند

آلومینیوم ذوبی، ضایعات مس، کمپرسور ، آهن آلات متفرقه ، بشکه های فلزی ،

ABSمواد آسیابی

مواد و قطعات پلاستیکی ضایعاتی، تخته و پالت چوبی، درب و بدنه فوم شده، کارتن

خمیری،کیسه و نایلون ضایعاتی 

مهلت بازدید:از تاریخ درج آگهی تا تاریخ 1401/06/22ساعت 8 الی 16 (به جز پنجشنبه ،

(جمعه و تعطیلات رسمی

مهلت و محل بازدید

محل بازدید : قزوین ، شهر صنعتی البرز ، انتهای بلوار ابن سینا ، کارخانجات لوازم خانگی پارس

مهلت تحویل پیشنهاد:حداکثر تا تاریخ 1401/06/23 ساعت 16 روز چهار شنبه (به جز

(پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی

مهلت،محل ارائه پیشنهاد و گشایش پاکات

محل ارائه پیشنهاد:حراست کارخانه (آدرس فوق الذکر) یا حراست دفتر مرکزی به نشانی تهران، خیابان طالقانی، بین ایرانشهر و موسوی، پلاک 181

زمان گشایش پاکات:پاکات مزایده راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/06/28 در محل دفتر مرکزی

 

جهت مشاهده اقلام مازاد بر نیاز و ضایعاتی بر روی لینک های زیر کلیک کنید.

اقلام قابل فروش انبار شیمیایی

اقلام قابل فروش انبار ضایعات

اقلام قابل فروش انبار قطعات یخچال